OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ALMAN NÜFUZU

Osmanlı’da Buğday Üretimi: …Gerçekten de İngiliz konsolosluk raporlarına göre, (Bağdat) demiryolu 1892 sonunda Ankara’ya ulaştığında bölgenin tahıl üretimi artmıştır. 1894′te tahıl üretimi 8 milyon kileden 10 milyon kileye, 1896′da da 15 milyon kileye yükseldi. Anadolu buğdayının fiyatı da yükselerek dünya fiyatları seviyesine yaklaştı. Anadolu Demiryolları Kumpanyası (Alman) tarım aletleri ve tohumluk için kredi veriyor ve…
Read more

CERİDE-İ HAVADİS’E DEVLET YARDIMI

Türkiye’de ilk gazeteleri (Bulletin de Nouvelles, 1795; Gazette Française de Constantinople, 1796) Fransızlar yayınlamışlardır. İlk Türkçe gazeteyi Mısır Valisi Ali Paşa 1828′de çıkarttırmıştır (Vakayi-i Mısriye,Türkçe ve Arapça). İstanbul’da ilk Türkçe gazete Takvim-i Vakayi, II. Mahmud’un buyruğuyla ve resmi nitelikli olarak yayına girmişti. İngiliz asıllı William N. Churchill 31 Temmuz 1840′ta Ceride-i Havadis-i çıkarmaya başlamış ama…
Read more

OSMANLI TARİHİNİ YENİDEN YAZMAK:KURULUŞ (HALİL iNALCIK)

-Devlet-i Aliye-i Osmaniyye adıyla kaim bu devletin kurucusu hiç şüphesiz hanedana -dolayısıyla devlete- ismini veren Osman Bey, Osman Gazi ya da I. Osman’dır. Osmanlı hanedanı kesintisiz hüküm sürmüş dünyanın en uzun ömürlü hanedanıdır.(Sayfa 37) -Osmanlı Devleti Ne Zaman Kurulmuştur?: Profesör Halil İnalcık’a göre “Osman’ın bir hanedan kurucusu durumuna gelmesi 1302′de bir Bizans ordusuna karşı zaferi…
Read more

HAŞHAŞİNLERDEN SELAHADDİN’E MEKTUP

Selahaddin Eyübbi uğradığı ilk suikast girişiminden sonra, kendisine bu suikasti düzenleyen Haşhaşinlerin lideri ve “Dağın İhtiyarı” olarak bilinen ve Hasan Sabbah’ın ilk öğrencilerinden biri olan Reşideddin Sinan’a bir mektup yazdı. Bu mektubunda tehditkar bir dil kullanmış olmalı ki Sinan’dan aşağıdaki cevabı aldı: “Mektubunu çok dikkatle okudum. Şunu çıkardık ki bu mektuptan, sen bizi tehdit ediyorsun….
Read more